ใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต


Advertisements

พยัญชนะไทย


ระบำชาวเกาะ


ลูกแกะของซาฟียะห์


นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ

ขณะที่หมาป่าตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอยู่ที่ …………. ( ลำทาน, ลำธาร )  ก็เห็นลูกแกะตัวหนึ่ง  มันตั้งใจว่าจะจับลูกแกะกิน  เมื่อคิดได้แล้วว่าจะทำอย่างไรดี  ก็ตรงเข้าไปด่าลูกแกะและ …………. ( พาน , พาล ) หาเรื่องลูกแกะอย่างไม่มี …………… ( เหตุผล , เหตุผน )  แม้ว่าลูกแกะจะพูดตอบโต้เพียงใดก็ไม่อาจสู้หมาป่าได้  สุดท้ายหมาป่าก็……………( ตะครุบ , ตระครุบ )  ลูกแกะกินเป็นอาหาร

Hello world!


Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

%d bloggers like this: